МИГ Лозница-Самуил-Хитрино

Местните хора възраждат Лудогорието

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

На 30.08.2017г. от 10:00 часа в гр. Лозница, ул. „Дружба ”, № 21  беше проведено общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Лозница –Самуил -Хитрино“ във връзка с Одобрение  на изготвената Стратегия  по подхода ВОМР на СНЦ „МИГ – Лозница - Самуил –Хитрино”.

След подробно запознаване със съдържанието на стратегията, членовете на Общото събрание гласуваха и единодушно приеха  изготвената Стратегия.

В приложения файл можете подробно да се запознаете с нашата стратегия.